matematyka

Wybierając klasę licealną, uczeń wstępnie decyduje o swojej przyszłości. Zależnie od profilu, będzie uczyć się innych przedmiotów w trybie rozszerzonym. Dlatego bardzo ważne, aby profil był dostosowany do przyszłego kierunku studiów. Przedmioty zdawane na maturze muszą odpowiadać wymaganiom uczelni przy rekrutacji na dany kierunek. Na przykład uczeń, który planuje studiować filologię polską, będzie musiał mieć dobry wynik z rozszerzonego języka polskiego i historii.

Jakie są profile w liceum i jakie kierunki studiów im odpowiadają?

Wspomniane już połączenie rozszerzonego języka polskiego i historii znajdziemy w klasie o profilu humanistycznym. Niekiedy taki profil może obejmować też inne przedmioty rozszerzone, np. geografię lub historię sztuki. Czasami uczeń może wybierać między kilkoma przedmiotami, lecz zawsze profil humanistyczny obejmuje rozszerzony polski. Będzie to dobry wybór dla uczniów, którzy chcieliby studiować filologię, dziennikarstwo, historię, prawo, kulturoznawstwo lub inne kierunki związane z historią, sztuką i polszczyzną.

Jednym z najpopularniejszych profili jest profil matematyczno-fizyczny. Jak wskazuje nazwa, obejmuje rozszerzoną matematykę i fizykę, a czasem także chemię, biologię czy informatykę. Profil matematyczno-fizyczny może otworzyć furtkę do studiowania nauk ścisłych, ekonomii, architektury, inżynierii produkcji i innych kierunków, które wymagają dużego zrozumienia procesów fizycznych i wnikliwych obliczeń. Jeśli uczymy się także rozszerzonej informatyki, możemy zwrócić uwagę na robotykę, mechatronikę czy programowanie.

uczeń

Kolejny profil licealny to profil biologiczno-chemiczny. Rozszerzona biologia, chemia, czasem geografia to bardzo obiecujące przedmioty. Dobre wyniki z matury mogą dać uczniowi przepustkę na medycynę, pielęgniarstwo, biotechnologię, analitykę medyczną czy psychologię. Są to kierunki, które wymagają przeprowadzania doświadczeń, a czasem pracy z pacjentem. Czy profil biologiczno-chemiczny to dobre przygotowanie do takich studiów? Z pewnością ułatwi przekroczenie progu rekrutacyjnego.

Czasami w liceach możemy spotkać profil ogólny

Wtedy uczeń ma większą dowolność w wyborze przedmiotów rozszerzonych. Może połączyć historię z geografią, chemię z językiem polskim czy biologię z matematyką. Są to z pewnością oryginalne zestawienia przedmiotów, które mogą dać uczniowi szersze możliwości w wyborze kierunku studiów. Dlatego na profil ogólny często zapisują się osoby niezdecydowane, które nie wiedzą jeszcze, jak będzie wyglądać ich przyszłość, a jedynie znają swoje zainteresowania.

Wartościowym profilem jest również profil językowy. Rozszerzenie jednego lub dwóch języków obcych oraz języka ojczystego zapewni uczniowi łatwy wstęp na filologie nowożytne, językoznawstwo czy lingwistykę stosowaną. To idealne kierunki dla osób, które chciałyby pracować z językiem obcym, na przykład zajmować się tłumaczeniami lub analizą dzieł literackich. Profil językowy jest dobrą opcją dla humanistów, którzy nie wiążą przyszłości z historią.

jakie są profile w liceum

Niektóre licea wyróżniają się specyficznymi profilami – ekonomicznym, artystycznym, fotograficznym itp. Zazwyczaj obejmują one popularne przedmioty rozszerzone oraz dodatkowe przedmioty fakultatywne. Profil artystyczny może oferować zajęcia artystyczne i historię sztuki, profil ekonomiczny zaś może położyć większy nacisk na podstawy przedsiębiorczości. Zazwyczaj uczniowie zapisują się na takie profile, zamierzając wstąpić do akademii sztuk pięknych, szkoły bankowej i innych specjalistycznych szkół wyższych.

Każde liceum ma dowolność w ustalaniu profili klas. Często szkoły opierają się na popularnym schemacie – otwierają klasę humanistyczną, matematyczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną i ogólną. Dzięki temu uczniowie mają szeroki wybór specjalności i mogą podążyć za swoimi marzeniami, niezależnie od tego, jakie liceum wybiorą. W niektórych szkołach jest także klasa sportowa, która zakłada więcej godzin wychowania fizycznego. Widzimy więc, że licea starają się przyciągnąć uczniów, stwarzając im jak najwięcej możliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here