ile kosztuje hektar lasu

Wartość terenów zalesionych jest zależna od gatunku drzew, jakie na nich rosną. Drzewa bardziej cenione (np. dąb) podnoszą wartość działki, natomiast lasy składające się z drzew iglastych (np. sosna, świerk) są tańsze. Działka leśna może zostać lepiej wyceniona jeśli jest to teren atrakcyjny pod względem rekreacyjnym.

Jak kupić las?

Jak przejść przez procedurę zakupu lasu? Nie jest to trudne choć powodzenie nie do końca jest zależne od nas. Mowa tu o prawie pierwokupu, które ma Skarb Państwa.

Gdy podejmiemy decyzję o kupnie lasu powinniśmy najpierw zapoznać się z aktualną ofertą na rynku. W tym celu możemy przejrzeć portale sprzedażowe z uwzględnieniem lokalizacji, która jest dla nas atrakcyjna. O interesującej nas ofercie kupna lasu możemy również dowiedzieć się bezpośrednio od właścicieli. Do tego potrzebne są jednak znajomości w rejonie, którym jesteśmy zainteresowani.

Po znalezieniu odpowiadającej nam oferty dobrze byłoby wybrać się na miejsce osobiście z rzeczoznawcą, który pomoże nam określić rzeczywistą wartość działki i ewentualnie negocjować cenę z właścicielem. Ustalenie ceny to bardzo ważny punkt, po którego realizacji możemy przejść do kolejnego etapu.

W następnym kroku musimy udać się do kancelarii adwokackiej, by tam sporządzić odpowiednią dokumentację notarialną. Notariusz informuje nadleśniczego o chęci zawarcia umowy oraz o jej treści. I tu ma miejsce, wcześniej wspomniane, prawo pierwokupu. Jeśli Skarb Państwa zdecyduje się, na zakup znalezionej przez nas działki leśnej to nasza umowa nie zostanie zawarta. Natomiast działka zostanie sprzedana za ustaloną przez nas cenę.

Ile kosztuje hektar lasu?

Za hektar lasu można zapłacić nawet 120 000 zł – są to te lasy, które dysponują walorami turystycznymi lub rekreacyjnymi. Za teren zalesiony dębami cena za hektar może sięgać nawet 100 000 zł. Najmniej zapłacimy za lasy świerkowe, sosnowe. Ich cena plasuje się w przedziale między 20 000 zł a 60 000 zł.

Jakie są obowiązki właściciela lasu?

las

Posiadanie lasu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za cały ekosystem leśny. Obowiązki właściciela lasu objęte są specjalną ustawą o lasach. W dodatku nad posiadaczem terenów zalesionych kontrolę stanowi starosta, który sprawdza czy wymienione w ustawie obowiązki są należycie spełniane.

Do powinności względem lasu przede wszystkim zalicza się dbanie o jego bezpieczeństwo i ciągłość zalesienia. Po wycince należy zasadzić nowe drzewa tak, by las miał możliwość odrosnąć. Bezpieczeństwo roślin leśnych to również kontrola zdrowia drzewostanu. W razie konieczności należy podjąć odpowiednie kroki, by pozbyć się z lasu szkodliwej zarazy.

W zarządzaniu lasem pomocny jest plan gospodarowania lasem, bądź uproszczony plan gospodarowania lasem. Informuje on m.in. o tym w jakiej wielkości można dokonać wyrębu i w jaki sposób przeprowadzić sadzenie nowego lasu.

Istotnym punktem ustawy o lasach jest obowiązek dbania o czyste środowisko na terenie własnego lasu. Ten kto nie przestrzega tego prawa może zostać ukarany grzywną a w niektórych przypadkach nawet aresztem. Za zanieczyszczanie lasu uważa się: wyrzucanie śmieci do lasu, wyrzucanie odpadów chemicznych, składowanie innego rodzaju odpadów, zanieczyszczanie gleby, zanieczyszczanie wody. Szczególnym problemem mogą okazać się próby zakopania śmieci bądź innych odpadów w ziemi.

hektar lasu

Kwestia bezpieczeństwa lasu, to także ochrona lasu przed pożarem. Wskazówki jak powinien być zorganizowany las, by w jak najlepszy sposób wyeliminować zagrożenie pożarem znajdują się w odrębnym dokumencie. Przy wejściu do lasu powinny znajdować się tablice informujące co wolno robić w lesie a czego nie należy tam robić. Tablice informacyjne powinny zawierać jasny przekaz zasad bezpiecznego biwakowania w lesie oraz określać czynności dzięki, którym minimalizuje się ryzyko wystąpienia pożaru.

Ponadto lasu nie wolno samodzielnie, bez zgody nadleśnictwa przekształcić w działkę rolną. Jeśli właściciel podejmie takie działania na własną rękę może zostać ukarany grzywną.

Choć lista obowiązków jest długa to prawdziwi miłośnicy lasów rozumieją, że są to działania konieczne dla zachowania dobrego funkcjonowania leśnego ekosystemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here