Czym jest ETF

ETF to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego założeniem jest przynoszenie stabilnego zysku w długoterminowej perspektywie. Jak działa? Dlaczego warto inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa ETF?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) jak wspomniano we wstępie jest szczególnym rodzajem funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Tym, co różni go od tradycyjnych funduszy jest również cel działania, ponieważ ETF-y nie próbują pokonać rynku, a co za tym idzie uzyskać możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wiernie naśladują konkretny instrument bazowy. Może nim być zarówno indeks giełdowy, jak i koszyk akcji, obligacji, kryptowaluta, czy nawet surowce. W praktyce w skład ETF-u wchodzą akcje tych samych spółek, które tworzą dany indeks, a co za tym idzie każdy wzrost lub spadek jego wartości powoduje identyczny wzrost lub spadek wartości ETF-u.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Rosnąca popularność inwestowania w ETF-y w Polsce w dużej mierze wynika z faktu, że jest ono ogólnodostępne. Jednostki uczestnictwa funduszu może bowiem zakupić każdy, kto posiada odpowiedni rachunek maklerski. Otworzyć można go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy inwestorem, a giełdą. Klikając w hasło home.saxo można zapoznać się z konkretną ofertą oraz otworzyć tego typu konto online. W tym miejscu warto podkreślić, że wybór brokera to bardzo ważna kwestia, w związku z czym powinien być on świadomy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przekłada się to nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wysokość ewentualnych zysków (ze względu na pobierane opłaty). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule przedstawiającym praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Za inwestowaniem w ETF-y przemawia nie tylko dostępność tego typu funduszy, ale przede wszystkim ich zaletą. Najważniejszą z pewnością jest fakt, że zakup ETF-u z reguły przynosi stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Wynika to z faktu, że większość indeksów w długoterminowej perspektywie rośnie, a co za tym idzie naśladowanie ich może być znacznie bardziej opłacalne niż próba pokonania rynku. Jest to również znacznie mniej wymagające, co przekłada się na zdecydowanie niższe opłaty za zarządzanie funduszem, które jest w tym przypadku traktowane jako zarządzanie pasywne.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakup ETF-ów to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Co więcej, z reguły jest on zdecydowanie korzystniejsze niż kupno tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here