Jakie tłumaczenia wykonuje tłumacz medyczny

Tłumaczenia medyczne to bardzo szeroka i popularna sfera w branży tłumaczeniowej. Wiele osób twierdzi, że osoby specjalizujące się w tłumaczeniach medycznych mogą liczyć na największe zarobki. Czym zatem zajmują się tłumacze medyczni? Czy ich praca ogranicza się jedynie do tłumaczeń pisemnych?

Czym zajmują się tłumacze medyczni?

Profesjonalni tłumacze specjalizujący się w sferze medycyny zawsze mogą liczyć na liczne oferty pracy, ponieważ ludzie zawsze będą przywiązywać dużą wagę do swojego zdrowia. Z tłumaczeń medycznych korzystają zarówno osoby fizyczne (np. pacjenci), jak i firmy farmaceutyczne i kliniki. Konieczne jest nie tylko tłumaczenie osobistych dokumentów medycznych: dokumentacji medycznej, zaświadczeń, recept itd., ale również informacji o lekach i preparatach wprowadzanych na nowy rynek. Firmy medyczne stale się rozwijają: wprowadzają na rynek nowe leki, wyroby medyczne, akcesoria, poszerzają swoje strefy wpływów, wchodzą na rynek międzynarodowy, łączą się z innymi firmami. Rozwija się również medycyna jako nauka. To wszystko oznacza, że branża tłumaczeń medycznych jeszcze długo będzie jedną z najlepiej płatnych ze wszystkich sfer tłumaczenia. Tłumaczenia medyczne to bardzo szeroki obszar. Tłumaczenia farmaceutyczne to tłumaczenia dotyczące leków, szczepionek i poszczególnych substancji wchodzących w ich skład: od tłumaczenia badań klinicznych do instrukcji stosowania dla poszczególnych leków. Tłumaczenia medyczne i techniczne to tłumaczenia związane z różnym sprzętem medycznym (zarówno przeznaczone dla przychodni, placówek medycznych, jak i używane w domu). Są to zarówno instrukcje obsługi, jak i instrukcje montażu. Naukowe tłumaczenia medyczne mogą być również pisemne i ustne. Są nimi np. tłumaczenia książek, artykułów do czasopism naukowych, stron internetowych, zbiorów, tłumaczenia relacji z konferencji.

Tłumaczenia ustne w branży tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne dla większości osób to przede wszystkim pisemne tłumaczenia osobistych dokumentów medycznych: historii chorób, wypisów z kliniki lub szpitala, wyników badań, recept i innych rodzajów dokumentów. Tłumaczenie może również dotyczyć tłumaczenia listów i zapytań wysyłanych do zagranicznych klinik. Tłumaczenia medyczne to czasem także tłumaczenia ustne. Często podczas leczenia za granicą konieczna jest obecność tłumacza. Nawet jeśli sam pacjent lub osoba mu towarzysząca znają język obcy, do przetłumaczenia terminów medycznych może być konieczna obecność tłumacza. Tłumaczenia ustne w sferze medycznej są również wykonywane na różnych konferencjach medycznych i seminariach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here