Ile lat trzeba odkładać na emeryturę?
Ile lat trzeba odkładać na emeryturę?

W Polsce minimalny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednakże, aby otrzymać pełną emeryturę, trzeba przepracować odpowiednią ilość czasu oraz odprowadzać składki na ZUS. W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1998 roku minimalna liczba wymaganych lat pracy do osiągnięcia prawa do emerytury to już aż 40 lat.

Wiek emerytalny w Polsce

Ile lat trzeba odkładać na emeryturę?

Wiek emerytalny w Polsce to temat, który budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony mamy osoby, które uważają, że powinien być on obniżany ze względu na rosnącą długość życia i potrzebę utrzymania stabilności systemu ubezpieczeń społecznych. Z drugiej zaś – ludzi starszych lub tych związanymi zawodowo z branżami wymagającymi wysiłku fizycznego – którzy czują się dyskryminowani przez propozycje rządu.

Obecnie ustalony jest minimalny wiek emerytalny dla kobiet wynoszący 60 lat oraz dla mężczyzn – 65 lat. Jednakże już od kilku kadencji rządów pojawiają się propozycje zmiany tych wartości.

Przedstawiciele środowisk biznesowych argumentują przede wszystkim konieczność dostosowania prawa do realiów demograficznych panujących we współczesnym świecie i wydłużyenie czasu pracy osób zdolnych do niej wykonania a tym samym finansowanie coraz większej liczby seniorów poprzez składki odprowadzone przez aktywnych zawodowo pracowników staje się coraz bardziej karkołomną operacją.

Z kolei przedsiębiorstwa zajmujące sie produkcja ciężkich maszyn czy też wszelkiego rodzaju robotykóœ są sceptyczne co do podnoszenia wieku emerytalnego. W ich branżach pracownicy narażeni są na poważne zagrożenia zdrowotne, w tym związane ze szkodliwym wpływem hałasu czy też substancji chemicznych.

Jednocześnie osoby starsze lub te zatrudnione w zawodach wymagających ciężkiej pracy uważają, że wydłużyć czas aktywności zawodowej jest nie tylko nierealistyczne ale i krzywdzące dla nich samych. Często bowiem ludzie tacy po wielu latach tracą siły fizyczne a co za tym idzie – umiejętność utrzymania dotychczasowego stanowiska.

Cóż więc robić? Z jednej strony rząd musi dbać o stabilność finansów państwa i system ubezpieczeń społecznych poprzez odpowiednie dostosowanie wieku emerytalnego do realiów demograficzno-ekonomicznych kraju oraz uwypuklanie korzyści wynikających ze zdolności seniorów jako grupy docelowej konsumenta różnorakich usług jak również mającej ogromny potencjał zaplecza intelektualno-zawodowego dla mniej wyspecjalizowanej kadry pracującej .

Z drugiej jednak strony należy pamiętać o potrzebie poszanowania praw osób będących już na skraju swojej aktywności zawodoewej a także osobom znajdującymi się jeszcze „na końcu” drogi edukacyjnej i nie będącymi w stanie zająć stanowisk wymagających wysokiej kwalifikacji.

Ostatecznie wiek emerytalny to temat, który będzie budził kontrowersje jeszcze przez długie lata. Jednakże warto pamiętać o tym, że decyzje podejmowane na poziomie rządu powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup społecznych a jednocześnie zapewniając stabilność systemu ubezpieczeń społecznych.

Wezwanie do działania: Zadbaj o swoją przyszłość i zacznij oszczędzać na emeryturę już dziś! A ile lat trzeba odkładać? Zależy to od wielu czynników, takich jak wiek rozpoczęcia pracy, wysokość zarobków czy preferowany standard życia na emeryturze. Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora emerytalnego na stronie https://www.valhalla.pl/ , który pomoże Ci określić minimalną kwotę, którą warto regularnie odkładać.

Link tagu HTML: Valhalla – Kalkulator Emerytalny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here