vat na usługi

W polskim systemie gospodarczym w wielu sytuacjach spotkamy się z podatkiem od towarów i usług VAT. Jest to podatek pośredni, który płacą wszyscy konsumenci. Podstawowa stawka podatku wynosi 23% ale są również stawki obniżone 8%, 7%, 5%, 4%, 0%.

Jaki VAT na usługi?

Dla większości usług stawka VAT wynosi 23%. Ten VAT nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia na fakturze. Jednak jeśli przedsiębiorca jest taksówkarzem może stosować mniejszy VAT w wysokości 4%. Jeszcze niższym VAT-em mogą cieszyć się osoby świadczące usługi transportu międzynarodowego. W rubryce stawki VAT na fakturze wpisuje się 0%. Podatek w wysokości 0% związany jest również z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i usług. Co oznacza, że kupując towary lub usługi z państw UE nie doliczamy podatku VAT.

Pozostałe stawki VAT

Stawka 8% jest stosowana w przypadku sprzedaży wymienionych w ordynacji podatkowej towarów. 7% podatku doliczają do swych towarów rolnicy rozliczający się ryczałtowo. 5% to kolejny VAT uzależniony od rodzaju sprzedawanych towarów.

NP i ZW

NP to skrót od „nie podlega”. Dotyczy sytuacji w których przedsiębiorca nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Często oznacza to stosowanie zasady odwrotnego obciążenia, która również wymaga adnotacji na fakturze. Natomiast skrót ZW to inaczej „zwolnienie”. Ci, którzy są uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z podatku VAT, są zobligowani do wpisania na fakturze w stawce VAT skrótu ZW oraz podanie przepisu prawa, który reguluję ich sytuację.

podatki

Faktura VAT i jej elementy

Podatek VAT, do budżetu państwa, odprowadzają przedsiębiorcy ale prawdziwy koszt podatku ponosi ostatni konsument. Prawie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkcyjną, handlową czy usługową musi doliczyć do kwoty netto podatek VAT. Ważny dokument potwierdzający sprzedaż to faktura VAT bądź paragon. Paragon wstawiamy, gdy transakcji dokonuje u nas klient prywatny. Natomiast fakturę VAT mamy obowiązek wystawić, każdemu klientowi, który jest przedsiębiorcą. Na prośbę klienta możemy wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego.

Co powinna zawierać faktura VAT? Po pierwsze nazwę sprzedającego wraz z jego adresem oraz numerem NIP. Takie same dane kupującego muszą znaleźć się na dokumencie potwierdzającym dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.
Po drugie faktura musi zawierać swój niepowtarzalny numer oraz datę wystawienia dokumentu i datę dokonania sprzedaży bądź wykonania usługi. Numery faktur muszą następować po sobie, nie można zostawić, żadnej luki w numeracji (np. 45, 46, 48). Numery kolejnych dokumentów muszą, być określone według jednakowego schematu (np. 02/01/2020).

W części merytorycznej faktury należy określić rodzaj sprzedanego asortymentu (wymagana jest dokładna nazwa, która umożliwi łatwe odnalezienie, sprzedanego towaru) bądź wykonanej usługi.
Na dokumencie VAT koniecznie trzeba podać kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT. Niektóre przedsiębiorstwa mogą liczyć na niższe stawki VAT, a jeszcze inne na całkowite zwolnienie z tego podatku. Każda z tych sytuacji wymaga, by na fakturze znalazła się informacje o podstawie prawnej pozwalającej na stosowanie obniżonej stawki VAT.
Ostatnim bardzo istotnym elementem faktury jest podpis oraz pieczątka wystawiającego fakturę.

jaki vat na usługi

Istnieje kilka rodzajów faktur np. faktura pro-forma. Nie stanowi ona właściwego dokumentu księgowego, jest raczej informacją dla kupującego oraz dla sprzedającego. Dopiero po wykonaniu usługi bądź dokonaniu sprzedaży, przedsiębiorca wystawia właściwą fakturę VAT i dopiero wtedy powstaje obowiązek podatkowy.

Faktura związana z zakupami u zagranicznego przedsiębiorcy, pochodzącego z kraju UE nazywa się WNT wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Najważniejszą kwestią jest naliczanie podatku VAT ze stawką 0%. Kolejnym dokumentem związanym z zagranicznymi kontrahentami to faktura WDT związana ze sprzedażą towarów i usług w krajach UE.

Rozliczenie podatkowe komplikuje się jeszcze bardziej, gdy konieczne jest wystawienie korekty faktury. W tym przypadku duże znaczenie ma kiedy i kto wystawił korektę faktury. Na tej podstawie należy dokonać korektę VAT-u.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here