Czym jest wynik finansowy?
Czym jest wynik finansowy?

Czym jest wynik finansowy?

Wynik finansowy to wskaźnik, który odzwierciedla efektywność i rentowność działalności przedsiębiorstwa. Jest on jednym z kluczowych czynników oceny kondycji finansowej firmy oraz podstawowym narzędziem analizy ekonomicznej.

Dlaczego warto monitorować wynik finansowy?

Monitorowanie wyniku finansowego pozwala na bieżąco kontrolować sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz podejmować odpowiednie decyzje zaradcze w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian. Wyniki te mogą mieć znaczący wpływ na długoterminowe plany rozwojowe firmy, a także determinują możliwości inwestycyjne.

Jak oblicza się wynik finansowy?

Aby obliczyć wynik(financial result), należy porównać wszystkie przychody(zarobki) generowane przez firmę ze wszystkimi kosztami (wydatki) poniesionymi przez nią w danym okresie czasu(np. rok). Jeśli przychody są większe niż koszty, mamy do czynienia z dodatnim saldem – firma osiągnęła zysk(net profit). Natomiast jeżeli koszty przeważają nad dochodami(mniej zarabiamy niż wydajemy), mamy stratę(net loss).

Pomocne wskaźniki w analizie wyniku finansowego

1. Zysk brutto (gross profit): różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami produkcji lub zakupu towarów, przed uwzględnieniem innych wydatków i podatków.

2. Zysk operacyjny (operating profit): zyski generowane przez firmę na podstawowej działalności gospodarczej, pomniejszone o wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do jej funkcjonowania(np. opłaty administracyjne).

Pozostałe ważne pojęcia dotyczące wyniku finansowego:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here