Co pokazuje eksperyment myślowy Searle a?
Co pokazuje eksperyment myślowy Searle a?

Co pokazuje eksperyment myślowy Searle a?

Eksperyment myślowy Searle’a jest jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych w dziedzinie filozofii umysłu. Jego celem jest podważenie teorii silnej sztucznej inteligencji, która zakłada, że maszyny mogą posiadać świadomość i rozumienie.

Czym jest eksperyment myślowy Searle’a?

Eksperyment został zaproponowany przez amerykańskiego filozofa Johna R. Searle’a w latach 80. XX wieku jako odpowiedź na argumentację zwolenników silnej sztucznej inteligencji.

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja to dziedzina nauki zajmująca się tworzeniem programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań wymagających ludzkiego intelektu, takich jak przetwarzanie języka naturalnego czy rozpoznawanie obrazów.

Teoria Silnej SI

Zgodnie z teorią silniej sztucznei inteligecni mamy założenie że jeśli dany system zachowuje się w sposób trudny do odróżnienia od człowieka,to taki system musi być świadomy oraz posiadać pełną znajomość swojego działania.
Wg tej koncepcji, maszyna mogłaby zrozumieć i odczuwać to, co dzieje się wokół niej.

Opis eksperymentu

Searle przedstawia sytuację, w której znajduje się człowiek zamknięty w pokoju. Wewnątrz tego pomieszczenia ma on dostęp do dwóch schowków: jednego z karteczkami zawierającymi chińskie znaki oraz drugiego z instrukcjami dotyczącymi odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby spoza pokoju za pomocą tych samych chińskich znaków.

Czym jest Chiński Pokój?

Pomysłem Searle’a było stworzenie warunków symulujących działanie komputera przetwarzającego język naturalny. Ten pokój symbolizuje cały system informatyczny – programy komputerowe oraz dane wejściowe i wyjściowe.

Rola Człowieka

Odpowiedzialność za obsługę systemu spoczywa na osobie przebywającej w środku pokoju.
Celem tej osoby jest udzielanie odpowiednich reakcji pisemnych (na karteczkach) przy użyciu podanych jej instrukcji.
Nie posiada jednak żadnej znajomości języka chińskiego ani jego gramatyki czy semantyki.

Gdy ktoś odpytuje go poprzez wrzuconą przez szczelinę pytanie w języku chińskim, człowiek musi użyć instrukcji do odnalezienia na karteczkach pasującej odpowiedzi. W ten sposób odpowiada pytającemu.

Argument Searle’a

Searle twierdzi, że mimo tego iż osoba w pokoju może sprawnie odpowiadać na zadawane jej pytania, nie rozumie ich sensu.
Z punktu widzenia osób spoza pokoju wygląda to jednak tak jakby ta osoba rzeczywiście znała język chiński oraz była świadoma swoich działań.

Według filozofa jest to analogiczne do działania komputera – maszyna przetwarza dane wejściowe i generuje wyniki bez faktycznego rozumienia znaczenia słów czy zdań.

Konsekwencje eksperymentu myślowego Searle’a

Eksperyment ma pokazać niemożliwość posiadania przez sztuczną inteligencję pełnej świadomości lub intencjonalności. Wynika stąd wniosek o ograniczeniu zdolności obliczeniowych komputerów.

Sztuczna inteligencja może być bardzo zaawansowana technologicznie i doskonale symulować zachowanie ludzi, ale nigdy nie będzie posiadała prawdziwej świadomości ani głębokiego rozumienia otaczającego nas światat

Różnice między umysłem a programem komputerowym

Umysł ludzki różni się od programu komputera pod względem intencjonalności – zdolności do rozumienia, znaczenia i celowości działań. Komputer jest jedynie narzędziem służącym do przetwarzania informacji zgodnie z zaprogramowanymi algorytmami.

Zakładane założenia eksperymentu myślowego Searle’a

Eksperyment zakłada kilka kluczowych teoretycznych aspektów:

Rola świadomości w działaniu umysłu

Searle uważa, że świadomość jest nieodłącznie powiązana ze sposobem funkcjonowania naszego umysłu.
Świadomy stan oznacza posiadanie subiektywnych przeżyć oraz możliwość refleksji nad nimi.

Komputer czy maszyna nigdy nie będzie miała takiej samej postaci lub jakościowej struktury jak człowiekowy mózg,
i dlatego też nigdy nie może posiadać pełnej świadomości.

Krytyka argumentów eksperymentalnych Searla’a

Jednakże pojawiają się również głosy krytyków twierdzących, że
eksperyment ten opiera się na błę

Wezwanie do działania: Przeczytaj eksperyment myślowy Searle’a i zastanów się, jak wpływa on na nasze rozumienie sztucznej inteligencji. Zapraszam do odwiedzenia strony https://samznatury.pl/ dla dalszych informacji na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here