Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?
Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?

Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest jednym z najważniejszych obciążeń podatkowych dla firm w Polsce. Każda spółka działająca na terenie kraju musi rozliczać ten rodzaj podatku. Jednak pytanie, które często pojawia się wśród przedsiębiorców brzmi: „Od jakiej kwoty dokładnie trzeba zapłacić CIT?”. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wyjaśnić kilka istotnych kwestii dotyczących opodatkowania.

Czym właściwie jest CIT?

Podatek cit (Corporate Income Tax) to forma opodatkowania przychodu osiąganego przez polskie spółki kapitałowe oraz zagraniczne oddziały prowadzone na terytorium Polski. Jest on pobierany od wszystkich źródeł dochodu, zarówno tych uzyskiwanych z działalności gospodarczej, jak również ze sprzedaży akcji lub udziałów.

Jakie są stawki podatku CIT?

Aktualnie obowiązujące stawki tego typu podatku wynoszą:

  • dla małych i średnich przedsiębiorstw – 9%
  • dla dużych korporacji – 19%.

Warto jednak zauważyć, że dla niektórych branż obowiązują specjalne preferencyjne stawki podatkowe. Na przykład w przypadku przedsiębiorstw prowadzących badania i rozwój lub inwestujących w nowoczesne technologie, stawka może wynosić nawet 5%.

Kiedy trzeba rozliczać CIT?

Rozliczenie podatku CIT odbywa się na bieżąco przez cały rok. Podmioty gospodarcze mają obowiązek składania deklaracji oraz opłacania należności do Urzędu Skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego miesiąca po upływie roku podatkowego – czyli np. za 2021 rok terminem jest dzień 31 marca 2022 r.

Jakie są próg dochodu zwolnienia z płacenia CIT?

Istnieje pewien próg dochodu zwalniający spółkę kapitałową od konieczności zapłaty tego rodzaju daniny państwu. Obecnie (stan na luty 2022 r.) wartość tego progu wynosi bezpłatny limit wynagrodzenia pracowniczego brutto, który aktualizowany jest co roku przez Ministerstwo Finansów Polskiego Rządu.[1]

Dla mało-średnich firm:

    – Próg dochodu – 2.000.000 PLN

Dla małych podmiotów:

    – Próg dochodu – 1.2000,00 PLN

Warto jednak pamiętać, że spółki kapitałowe mają obowiązek rozliczać się z fiskusem nawet jeśli ich roczny przychód nie przekracza progu zwolnienia.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu płatności CIT?

Niedotrzymanie terminu zapłaty lub niewłaściwe rozliczenie podatku CIT wiąże się z różnym rodzajem sankcji finansowych i prawnokarnych dla przedsiębiorstwa. Należy do nich między innymi nałożenie wysokiej kary za nieterminowe opłacanie należności oraz możliwość kontroli ze strony Urzędu Skarbowego w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzonej dokumentacji księgowej.[2]

Podsumowanie

CIT jest istotnym elementem funkcjonowania polskich firm działających na rynku zarówno lokalnym jak i zagranicznym. Wysokość tego rodzaju daniny uzależniona jest od wielkości firmy oraz branży, w której działa przedsiębiorca.
Roczne osiągnięcie odpowiedniego poziomu dochodów bez przekroczenia limitów umożliwiających zwolnienie od podatku CIT wymaga precyzyjnego planowania oraz skrupulatnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Ważne jest również pamiętanie o terminowości w opłacaniu należności, aby uniknąć niepotrzebnych kar i sankcji. Zrozumienie obowiązków podatkowych oraz korzystanie ze wsparcia specjalistów w dziedzinie finansowej może znacznie ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej bez zbędnych komplikacji związanych z płaceniem CIT.

Bibliografia:

[1] Ministerstwo Finansów Rządu Polskiego – „Informacja na temat limitu zwolnienia spółki kapitałowej dla roku 2022”, dostępna online: https://www.gov.pl/web/finanse/informacje-dla-podmiotow-gospodarki-niefinansowej
[2] Ustawa o podatkach dochodoqych od osób prawnyhc.

Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?
Link: Mamy Dom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here