Na czym polega skala podatkowa?
Na czym polega skala podatkowa?

Na czym polega skala podatkowa?

Czy wiesz, że każdy obywatel kraju ma obowiązek płacenia podatków? Podatki są ważnym źródłem dochodu dla państwa i umożliwiają finansowanie wielu dziedzin życia publicznego, takich jak oświata czy opieka zdrowotna. Jednakże nie wszyscy wiemy dokładnie, na czym polega skala podatkowa i jak jest ona stosowana. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Definicja

Pierwszą kwestią do zrozumienia jest definicja samej skali podatkowej. Skala ta określa procentowy poziom opodatkowania różnych przedziałów dochodowych. Innymi słowy, im wyższe zarobki osoby fizycznej lub firmy, tym większy odsetek ich dochodu musi zostać przekazany na cele publiczne jako forma daniny.

Różne stawki

Najważniejszą cechą skali podatkowej jest to, że obejmuje wiele różnych stawek. Oznacza to więc istnienie kilku progów dochodowych – granic pomiędzy poszczególnymi przedziałami wynagrodzeń ustalonymi przez organy administracji rządowej.

Dolny próg

Początkowo mamy do czynienia z dolnym progiem, który jest najniższym poziomem dochodów objętym opodatkowaniem. Wielkość tego progu różni się w zależności od kraju i jego ustawy podatkowej.

Próg zwolnienia

Powyżej dolnego progu znajduje się próg zwolnienia, który oznacza kwotę dochodu powyżej której rozliczamy się już według określonego procenatowego systemu skali podatkowej. Próg ten może być ustalany na różnych poziomach, a czasami również uwzględniać inne czynniki takie jak wiek czy stan cywilny osoby płacącej podatek.

Działanie skali

Aby dobrze zrozumieć działanie skali podatkowej, spójrzmy na przykład:

 • Załóżmy że istnieją trzy przedziały wynagrodzeń: A – do 50 tysięcy złotych; B – od 50 do 100 tysięcy złotych; C – powyżej 100 tysięcy złotych.
 • Następnie załóżmy stawki dla każdego przedziału:
  • Dla grupy A: stawka to np.10%
  • Dla grupy B: stawka to np.15%
  • dLA GRUPY C : STAWKA TO NP.20%

Jeśli osoba zarabiająca 60 tysięcy złotych rocznie, musi zapłacić podatek od swojego dochodu według skali podatkowej. W tym przypadku osiągnięte wynagrodzenie przekracza próg zwolnienia i wpada w przedział B.

Zgodnie z obowiązującymi stawkami dla tej grupy, należy więc obliczyć wysokość daniny na poziomie 15% od różnicy między kwotą zarobioną a dolnym progiem tego przedziału (czyli tutaj: 60 -50 =10) oraz dodać do tego odpowiednią część opodatkowania za niższe progowe przychody (w naszym przykładzie to będzie zero).

Po co nam skala?

Masz pewnie pytanie – dlaczego nie ustawi się jednej stałej stawki opodatkowania? Dlaczego konieczne jest tworzenie wielopoziomowych skal?

 • Sprawiedliwość społeczna: Skala podatkowa ma na celu zachowanie sprawiedliwości społecznej poprzez rozłożenie ciężaru finansowego równomiernie pomiędzy wszystkich płatników. Osoby o wyższych dochodach są bardziej zdolne do poniesienia większego udziału kosztów publicznych.
 • Rozwiązania gospodarcze: Skala podatkowa może być również wykorzystywana jako narzędzie polityki gospodarczej, promując pewne zachowania społeczno-gospodarcze. Na przykład można wprowadzić niższe stawki dla sektorów priorytetowych lub inwestycji w celu pobudzenia wzrostu ekonomicznego.
 • Zapewnienie dochodu państwa: Oczywiście skala podatkowa służy przede wszystkim do uzyskania środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania państwa i realizacji jego zadań publicznych.

Czy istnieją alternatywy?

Oczywiście, ideą skal opodatkowania jest równy rozdział ciężaru płacenia danin pomiędzy obywatelami. Jednakże niektórzy sugerują inne sposoby pobierania podatku – takie jak np.proporcjonalna albo progresja liniowalnego systemu opodakotwania.Tylko jedno jest pewne: bezpłatność to nierealny sen!

Pozostałe ważne aspekty

 • Skala ta dotyczy zarówno osób fizycznych jak i firm prowadzących działalność gospdarską.
 • Każ

  Skala podatkowa to system opodatkowania, który określa różne poziomy stawek podatku w zależności od wysokości dochodu osoby lub przedsiębiorstwa. Zachęcam do zapoznania się z tym tematem na stronie https://aortamag.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here