Na czym polega aktywna polityka fiskalna państwa?
Na czym polega aktywna polityka fiskalna państwa?

Na czym polega aktywna polityka fiskalna państwa?

Aktywna polityka fiskalna jest jednym z narzędzi, które rząd może wykorzystać do kształtowania gospodarki kraju. Polega ona na podejmowaniu działań w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami publicznymi w celu osiągnięcia określonych celów makroekonomicznych.

Czym jest polityka fiskalna?

Polityka fiskalna odnosi się do decyzji podejmowanych przez rząd dotyczących dochodów oraz wydatków publicznych. Jej głównym celem jest wpływanie na poziom aktywności gospodarczej poprzez regulację skali popytu czy też stymulowanie wzrostu gospodarczego.

Dochody publiczne

Jedną ze składowych aktywnej polityki fiskalnej są działania mające na celu generowanie większych przychodów dla państwa. Rząd ma kilka możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, takich jak podatki (dochód osobisty, VAT), opłaty administracyjne czy cła importowe.

Podatek dochodowy

Najbardziej popularną formą pobierania pieniędzy od obywateli przez państwo jest podatek dochodowy. Jest on pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych w zależności od osiąganych dochodów. Wysokość podatku uzależniona jest od skali przychodu oraz stawki procentowej obowiązującej w danym kraju.

Podatek VAT

Inny rodzaj podatku, który przynosi znaczne wpływy do budżetu państwa to VAT (Value Added Tax). Opiera się na opłacie dodatkowej wartości generowanej przez każdy etap produkcji lub sprzedaży produktu czy usługi. Stawka VAT różni się między poszczególnymi krajami i może wynosić kilka lub nawet kilkanaście procent.

Wydatki publiczne

Aby aktywna polityka fiskalna była skuteczna, rząd musi również podejmować odpowiednie decyzje dotyczące wydatków publicznych. Działa to na zasadzie inwestowania środków finansowych w konkretne sektory gospodarki celem ich rozwoju czy też tworzenia nowych miejsc pracy.

Edukacja

Jednym ze sposobów wykorzystania pieniędzy publicznych jest inwestowanie w edukację ludzi młodych oraz dorosłych poprze dostępność darmowego szkolnictwa ogólnego bądź tzw.wyprzedzeniu technicznym – takim, które odpowiada na potrzeby rynku pracy. Inwestycje w edukację przyczyniają się do zwiększenia kapitału ludzkiego i umiejętności społeczeństwa, co może prowadzić do długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Zdrowie

Inny obszar, który często jest uwzględniany w wydatkach publicznych to ochrona zdrowia. Rząd inwestuje środki finansowe w budowę nowoczesnej infrastruktury medycznej oraz dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Działa to na korzyść całego społeczeństwa poprzez zapewnienie lepszej jakości życia oraz ograniczenie kosztów leczenia chorób.

Stymulowanie wzrostu gospodarczego

Aktywna polityka fiskalna ma również za zadanie stymulować rozwój gospodarki kraju poprzez manipulacje dochodem narodowym czy też poziomem inflacji.

Rozbudowany sektor publicznego

Jedną z metod stosowanych przez państwo jest tworzenie większej liczby miejsc pracy w sektorze publicznym lub podnoszenie płac pracowników tego sektora. To powiększa ogólną siłę nabywczą mieszkańców i wpływa na konsumpcję dóbr i usług produkowanych przez przedsiębiorstwa prywatne.

Podatki i ulgi podatkowe

Rząd może także manipulować poziomem opodatkowania, zmieniając stawki podatków lub wprowadzając różnego rodzaju ulgi dla przedsiębiorstw czy obywateli. Obniżenie daniny na przykład dla firm przyczynia się do zwiększenia inwestycji i rozwoju sektora prywatnego, co w efekcie prowadzi do wzrostu gospodarczego.

Zagrożenia aktywnej polityki fiskalnej

Mimo wielu korzyści wynikających z aktywnej polityki fiskalnej państwa, istnieje kilka czynników ryzyka oraz zagrożeń powiązanych z jej stosowaniem.

Inflacja

Jednym ze skutków ubocznych nadmiernego wydawania pieniędzy przez rząd jest inflacja – wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług. Jeśli rząd nie kontroluje dostatecznie swoich działań finansowych, to może doprowadzić do sytuacji hiperinflacyjnych lub pogłębić już istniejące problemy inflacyjne w kraju.

Dłuższe zadłużanie publiczne

Aby sfinansować dod

Aktywna polityka fiskalna państwa polega na wykorzystywaniu narzędzi podatkowych i wydatkowych w celu regulacji gospodarki. Jej celem jest stymulowanie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz stabilizacja cen. W ramach aktywnej polityki fiskalnej państwo może wprowadzać zmiany w wysokości podatków i opłat, kontrolować poziom swoich wydatków oraz korzystać z różnych instrumentów ekonomicznych.

Link tagu HTML: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here