Kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne?
Kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne?

Kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne?

W Polsce system ubezpieczeń społecznych jest obowiązkowy dla większości osób pracujących. Składki na ubezpieczenie społeczne są płacone przez pracowników, przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak istnieją pewne grupy ludzi, które są zwolnione z obowiązku opłacania tych składek.

Zwolnienie ze składki emerytalnej i rentowej

Pierwsza kategoria to osoby mające ukończony wiek emerytalny lub posiadające orzekaną niezdolność do pracy. Osoby te są zwolnione zarówno ze składki emerytalnej, jak i rentowej.

Rentownicy

Osoba pobierająca świadczenia z tytułu renty z ZUS-u również jest objęta tym rodzajem wyłącznie w przypadku otrzymywania jednocześnie innych typowych przychodów (np wynagrodzenia za pracę). Jeśli jednak wysokość takiego dochodu przekracza minimalną kwotą ustaloną co roku przez Ministra Pracy I Polityki Spożeczej , np w roku2019 było to ryczałem okolo PLN1200/miesięcznie – takiej osobie zostaje potraktowany jako “podległy” pod Ubezpieczenia Społeczne i jest wymagane wypisywanie składek od tych świadczeń.

Niepełnoletni

Kolejną grupą, która nie musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne, są osoby niepełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia nie mają obowiązku opłacania takich składek.

Praktyki zawodowe dla uczniów i studentów

Dla osób między 15 a 24 rokiem życia istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych. Podczas trwania tych praktyk mamy do czynienia z sytuacją gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę ale jednocześnie zostaje zwolniony ze wszelkich danin jak ZUS czy podatekt VAT – co prowadzi to pewnego rodzaju “ulgowego” statusu jaki ma miejsce tylko w przypadku osób które są jeszcze dziecmi lub też osobami wykonujących naukę (uczestnikami studiów).

Inwalidzi III grupy oraz niewydolność psychiczną”

Osoba uznana przez odpowiedni organ państwa jako inwalida III grupy również może być objęta tym rodzajem wyłącznie jeśli posiada stosowne orzekanie lekarza I jest oficjalnie rejestrowany przy instytucji uprawnionej do tego typu decyzji.

Służba wojskowa

Osoby odbywające służbę wojskową również są zwolnione z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne. Jest to spowodowane specyficznym charakterem tej formy działalności, która nie wiąże się ze standardowymi przychodami z tytułu pracy zarobkowej.

Kobiety wychowujące dzieci do lat 4 (do roku ukończenia przez dziecko)

Kolejną grupą osób zwolnionych z obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie społeczne są kobiety, które wychowywują małe dzieci. Kobieta może być objęta tym rodzajem wyłącznie jeśli formalnie jej status zostanie potwierdzony – np poprzez odpowiedni dokument jakim jest “świadectwo postepowania” lub też innego typu orzekanie lekarza o stanie zdrowia matki lub stanu rozwoju dziecka

Pomoc dla rodzin wielodzieciowych oraz samotnych matek

Dla rodzin wielodzieciowych i samotnych matek istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej od państwa. W takich przypadków często wystepuje sytuacja że jednoosobowe gospdastwa domowe mają prawo do środków pieniężnyvh jako wsparcia socjalnego czyli tzw “500+” ktorej celem jest zrekompensowanie dodatkowych kosztów jakie wiążą się ze wychowaniem dziecka.

Fundacje i organizacje pożytku publicznego

Organizacje non-profit, takie jak fundacje czy stowarzyszenia działające na rzecz dobra publicznego również są zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Są one często finansowane przez dotacje rządowe lub prywatnych darczyńców i nie mają obowiązku opłacania tych składek dla swoich pracowników.

Prowadzący wolontariat

Ludzie angażujący się w wolontariat także mogą być objęci tym rodzajem wyłącznie jeśli formalnie ich status zostanie potwierdzony – np poprzez odpowiedni dokument jakiem jest “świadectwo postepowania” lub też innego typu decyzje administracyjnej o charakterze urzędu pracy który prowadzi rejestry osób wykonujących tego typu aktywność

Sportowcy zawodowi podczas kariery sportowej”

Osoby uprawiające sport profesjonalnie również są zwolnione z płacenia składki na ubezpieczenie społeczne podczas trwania swojej kariery sportowej. Jest

Osoby, które nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne to m.in.:
1. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Niektóre grupy rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia.
3. Studenci do 26 roku życia wykonujący pracę sezonową lub dorywczą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Optimus Plus dla szczegółowych informacji: Optimus Plus.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here