Jaka władza jest w Polsce?
Jaka władza jest w Polsce?

Jaka władza jest w Polsce?

W Polsce istnieje system polityczny oparty na podziale władzy między trzy odrębne instytucje: Władzę Ustawodawczą, Wykonawczą i Sądową. Ten model nazywany jest trójpodziałem władz.

Wladza ustawodawcza

W ramach tej gałęzi rządzenia funkcjonuje dwuizbowy parlament – Sejm (Izba Poselska) oraz Senat (Izba Wyższa). To właśnie tam podejmuje się decyzje dotyczące tworzenia nowych ustaw oraz modyfikacji obecnych przepisów prawnych. Parlamentarzystowie reprezentują naród i są wybierani przez społeczeństwo poprzez demokratyczne wybory powszechne.

Funkcja Sejmu

Rola Izby Poselskiej polega głównie na inicjatywie legislacyjnej, czyli zgłaszaniu projektów ustaw do rozpatrzenia. Oprócz tego ma ona także zadanie kontrolowania pracy Rady Ministrów – organu wykonawczyego – jak również samego prezydenta RP.

Czym zajmują się posłowie?

  • Zajmowanie stanowiska odnośnie zaproponowanym aktom prawnym,
  • Kontrola działań rządu,
  • Sprawa tworzenia i zmiany ustaw.

Funkcja Senatu

Senat ma za zadanie reprezentować interesy regionów, a także czuwać nad przestrzeganiem zasady równości wobec prawa. Izba Wyższa jest też gwarantem stabilności politycznej, ponieważ może zawetować decyzje podejmowane przez Sejm. Składa się ona z 100 senatorów wybieranych również na podstawie demokratycznych wyborów powszechnych.

Władza wykonawcza

Główną rolę w tej gałęzi pełni Rząd RP oraz Prezydent Polski. To właśnie rząd odpowiada za sprawowanie codziennego zarządzania państwem i realizację polityki zagranicznej oraz krajowej ustalonej przez parlamentarzystów.

Rola Rządu RP

  • Odpowiedzialność za prowadzenie bieżących spraw administracyjnych kraju,
  • Kontrolowanie pracy resortowych ministerstw,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
  • Prowadzenie negocjacji międzynarodowych itd.

Jak powoływany jest rząd?

Rząd składający się ze wszystkich ministróww mianowany zostaje po wygraniu większości głosami posłańcom na sejmie albo senacie lub obydwiema izbami parlamentu. W Polsce obecnie rząd tworzy koalicja partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.

Rola Prezydenta RP

Prezydent pełni funkcję głowy państwa i jest wybierany w wyniku powszechnych wyborów przez wszystkich obywateli polskich, którzy osiągnęli odpowiednią do tego wiek. Jego rola polega na reprezentowaniu kraju na arenie międzynarodowej oraz sprawowaniu opieki nad przestrzeganiem prawa.

Jak powoływany jest prezydent?

Prezydent zostaje powołany przez naród poprzez demokratyczne wybory powszechne, które odbywają się co 5 lat. Aby kandydat mógł zostać prezydentem musi otrzymać większość ważnych oddanych głosów – minimum 50% +1%

Władza sądownicza

Sąd Najwyższych (SN) to najwyższe organa systemu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju . Odpowiada za kontrolowanie działań innych sądów pod względem zgodności z prawem oraz interpretacją prawa.

Sposób obsadzenia stanowisk sędziowskich ma kluczowe znaczenie dla niezależności sądownictwa.

Kto może być sędzią SN?

By być sędzia w Sądzie Najwyższym, należy spełnić następujące warunki:

  • Mieć obywatelstwo polskie,
  • Znajdować się w wieku emerytalnym,
  • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jak odbywa się powoływanie sędziów do SN?

Sędziowie są wybierani przez Krajową Radę Sądownictwa na podstawie konkursu. Następnie ich nominację zatwierdza Prezydent RP.

Podsumowanie

Podział władzy na trzy odrębne instytucje – Ustawodawczą, Wykonawczą i Sądową – to fundament systemu politycznego Polski. Parlament decyduje o tworzeniu ustaw, rząd odpowiada za zarządzanie państwem i realizację działań administracyjnych oraz prezydent reprezentuje nasz kraj zarówno na arenach międzynarodowych jak również sprawuje opiekę nad przestrzeganiem prawa. System ten ma zapewniać równowagę pomiędzy różnymi gałężiami rządzenia dla zagwarantowania stabilności kraju.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z aktualną sytuacją polityczną w Polsce i dowiedz się, jaka jest obecna władza. Świadomość polityczna jest kluczowa dla rozwoju demokracji. Pamiętaj, że Twoje zaangażowanie może mieć wpływ na przyszłość kraju.

Link tagu HTML do https://www.restandsleep.pl/: RestandSleep

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here