Jaka jest różnica między celem a misja?
Jaka jest różnica między celem a misja?

Celem i misja to dwa różne pojęcia, choć często są ze sobą mylone. Cel jest końcowym rezultatem, który chcemy osiągnąć w danym projekcie lub działaniu. Natomiast misja określa cel główny organizacji czy firmy oraz sposób jej funkcjonowania w środowisku biznesowym lub społecznym. Można powiedzieć, że cele służą realizacji misji poprzez konkretne działania i strategie.

Definicja celu i misji

W biznesie, terminy „cel” i „misja” często są używane zamiennie. Jednakże, istnieje pewna różnica między nimi.

Cel jest krótkoterminowym celem lub zadaniem do wykonania w określonym czasie. Może to być coś takiego jak osiągnięcie sprzedaży na poziomie 10% więcej niż poprzedni miesiąc lub wprowadzenie nowego produktu na rynek przed końcem roku finansowego.

Misja natomiast odzwierciedla długotrwałe cele firmy i jej wartości. Misją może być stworzenie trwałej marki albo zmiana sposobu funkcjonowania branży za pomocą innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy społecznych.

Celem jest łatwiej mierzalne przez liczby wykresy oraz dane statystyczne – można powiedzieć że celowi towarzyszą konkretne wskaźniki sukcesów . W przeciwienstwie misji nie da się jednoznacznie opisać np.: jako procent wzrostu czy liczbę oddziałów otwartych ale raczej sprowadza sie do tworzenia koncepcji dążenia ku lepszemu poruszając tematykę idei działanie dla ludzi a także ich potrzeb .

Cele są ważnym elementem planowania strategicznego w firmach ponieważ pozwalają skupić uwagę całej organizacji (od menadżerów po pracowników) na konkretnym wyniku który muszą osiągnąć w danym okresie czasu. Cele powinny być SMART – czyli konkretnymi, mierzalnymi, osiągalnymi (realistycznymi), istotne dla firmy i związane w czasie.

Misja natomiast jest kluczowym elementem kultury organizacyjnej , służy jako narzędzie do określenia celów długoterminowych oraz wartości jakimi firma się kieruje . Misje często ujmujemy krótkim hasłem lub jedną sentencją która zawiera ideę tworzenia czegoś co przetrwa na rynku przez lata.

Warto podkreślić że misja to nie tylko pusty slogan ale również umysłowy fundament firmy który wpływa na jej pozycję w oczach klienta a także pracowników którzy chcą identyfikować się z podejściem danej organizacji .

Podsumowując: celem jest konkretne zadanie które trzeba wykonać aby spełnić założenia biznesowe np.: wzrost sprzedaży bądź otwarcie nowych oddziałów. Misja natomiast definiuje cele długofalowe dotyczące rozwoju marki czy innowacyjnych działań mających zmienić branżę . Zdecydowanie warto połączyć te dwie rzeczy tak by realizacja celu odbyła sie przy pomocy strategii wynikającej ze sposobu myślenia opisujacego firmowa misję .

Wezwanie do działania: Zastanów się nad różnicą między celem a misją i zdefiniuj je dla siebie. Aby uzyskać więcej wskazówek na temat osiągania celów, odwiedź stronę https://byrosann.pl/.

Link tag HTML: https://byrosann.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here