Czy pracując w Norwegii jestem ubezpieczony w Polsce?
Czy pracując w Norwegii jestem ubezpieczony w Polsce?

Czy pracując w Norwegii jestem ubezpieczony w Polsce?

Czy pracując w Norwegii jestem ubezpieczony w Polsce?

Praca za granicą, zwłaszcza tam, gdzie oferowane są korzystne warunki finansowe i socjalne, może być kusząca dla wielu Polaków. Jednym z popularnych kierunków migracji zarobkowej jest Norwegia. Często pojawia się jednak pytanie: „Czy pracując w Norwegii nadal będę objęty polskim systemem ubezpieczeń?”.

Jaki system ubezpieczeniowy obowiązuje mnie jako osobę pracującą na terenie innego kraju Unii Europejskiej?

Gdy decydujesz się podjąć legalną prace za granicą (w tym przypadku – pracy we Włoszech), musisz zapoznać się z przepisami dotyczących opieki zdrowotnej oraz innych świadczeń społecznych dostępnych dla osób migrujących.

Karta EKUZ

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym Twoje prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na terenie państwa członkowskiego UE lub EFTA (Europejska Strefa Wolnego Handlu) – takiej jak Norwegia – jest Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Jak uzyskać Kartę EKUZ?

Aby otrzymać Kartę EKUZ, musisz zwrócić się do swojego Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz kartę pocztą na podany adres.

Zasady działania

Karta EKUZ uprawnia Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych takich samych jak obywatel kraju, w którym aktualnie przebywasz i pracujesz. Jednakże nie obejmuje ona wszystkich kosztów medycznych ani dodatkowych ubezpieczeń komercyjnych np.: leków nierefundowanych czy transportu sanitarnego.

Czy muszę płacić składki ubezpieczeniowe zarabiając za granicą?

Pracujący zagranicą mogą być objęci systemem ubezpieczającym danego państwa bądź kontynuować opłacanie składek w Polsce jako tzw. „osoba wyjeżdżająca”. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z polskiego systemu odprowadzanymi już składkami we właściwym dla Ciebie państwie członkowskim.

Umowa między Polską a Norwegią

Polska ma podpisane umowy o zabezpieczeniu społecznym z wieloma państwami, w tym również z Norwegią. Dzięki temu pracownik migrujący do tego kraju jest zwolniony od opłacania składki na polskie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli spełnia określone warunki.

Warunki zwolnienia

Aby być objętym norweskim systemem ubezpieczeń oraz nie płacić składki w Polsce musisz:

  • Mieszkać stale na terenie Norwegii,
  • Zostać zakwalifikowany jako osoba należąca do norweskiego systemu ubezpieczeń socjalnych (np. przez posiadanie umowy o pracę).

Jak to wpływa na emeryturę?

Kiedy przebywasz za granicą i kontynuujesz odprowadzanie składków emerytalnych we właściwym dla Ciebie kraju Unii Europejskiej lub EFTA (Norwegia), zgromadzone środki będą sumowane przy obliczeniu Twojej przyszłej emerytury.

Odzyskanie wniesionych już skłaek

Gdy wrócisz do Polski po pracy za granicą możesz ubiegać się o odzyskanie składek, które były odprowadzane we właściwym dla Ciebie państwie przez określony czas. Warto pamiętać, że procedura ta może być dość skomplikowana i wymaga złożenia odpowiednich dokumentów.

Podsumowanie

Pracując w Norwegii jesteś objęty norweskim systemem ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Jeśli spełniasz warunki zwolnienia, nie musisz płacić składki na polskie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Odprowadzone składki emerytalne będą brane pod uwagę przy obliczeniu Twojej przyszłej emerytury.

Nie, pracując w Norwegii nie jesteś ubezpieczony w Polsce.

Link do: https://www.student-zarabia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here