Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy?
Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy?

Tak, mały ZUS jest uwzględniany w obliczeniu stażu pracy. Jest to forma ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Przez okres opłacania składek do małego ZUS-u, przedsiębiorca może zbierać punkty za staż pracy i korzystać z różnych świadczeń emerytalno-rentowych po osiągnięciu wymaganego czasu pracy.

Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy?

Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na to, czy opłacamy pełną wysokość składek czy korzystamy z tzw. małego ZUS-u.

Mały ZUS – co to takiego?

Dla przypomnienia: w ramach programu „Mali Przedsiębiorcy” można wybrać niższe stawki składkowe oraz ulgi podatkowe przy rozliczeniu PIT-36 lub CIT-8 za dany rok kalendarzowy.

W praktyce oznacza to m.in., że:

• maksymalna kwota miesięcznej składki wynosi 345 zł,
• minimalny wymiar czasu pracy wynosi 6 godzin dziennie,
• limit przychodu osiągniętego przez przedsiębiorców nie może przekroczyć określonej kwoty (w roku 2021 jest nią 150 tys. zł).

Ale jakie znaczenie mają te ograniczenia dla naszego stażu pracy?

Mały ZUS a okresy nieskladowane

Otóż według ustawy o systemie emerytalnym i rentowym czas objęty ulgami w ramach „Mali Przedsiębiorcy” nie jest uwzględniany do obliczenia okresów nieskładkowych.

Czym są te okresy?

To przede wszystkim czas spędzony na urlopach macierzyńskich, tacierzyńskich lub rodzicielskich. Ale także np. kiedy byliśmy ubezp. społecznie za granicą albo korzystaliśmy z umowy międzynarodowej o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu.

Dlaczego to ważne? Bo liczba lat objętych takimi okresami wpływa bezpośrednio na wysokość naszej emerytury czy renty – im więcej ich mamy, tym wyższe świadczenie nam się należy.

Mało ZUS a lata pracy

Inaczej rzecz ma się ze stażem pracy (czyli sumaryczną liczbą dni i miesięcy przepracowanymi jako osoba zatrudniona) – tutaj bowiem skorzystanie z programu „Mali Przedsiębiorcy” nie powinno mieć negatywnego wpływu na jego długość!

Co prawda ustawa wymienia tylko trzy przypadki, gdy czas ten może zostać uznany za nieważny:

• pobyt w zakładzie karnym,
• służba wojskowa,
• przerwy wynikłe ze szkolnej nauki zawodu lub studiów podyplomowych,

ale żaden sposób specjalnie nie odwołuje się do działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składki w ramach „Mali Przedsiębiorcy” powinny być traktowane na równi z pracownikami etatowymi pod względem długości ich stażu pracy.

Podsumowanie

Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy? Tak – jeśli chodzi o okresy nieskładkowe (np. urlopy macierzyńskie), to nie są one uwzględniane przy obliczaniu sumarycznej liczby dni/miesięcy przepracowanych jako osoba ubezp. społecznie.
Natomiast co do samego stażu pracy, który wpływa bezpośrednio na nasze przyszłe świadczenia emerytalne/rentowe – tutaj korzystanie z tzw. małego ZUS-u nie stanowi problemów ani ograniczeń dla przedsiębiorców!

Tak, mały ZUS liczy się do stażu pracy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie https://www.istniejemy.pl/. Oto link tagu HTML: https://www.istniejemy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here