Czy jedna osoba może założyć spółkę zoo?
Czy jedna osoba może założyć spółkę zoo?

Tak, jedna osoba może założyć spółkę zoo. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu w 2019 roku nowych przepisów umożliwiających zakładanie takich spółek przez jednoosobowych przedsiębiorców. Jednakże istnieją pewne wymagania i ograniczenia dotyczące tej formy działalności gospodarczej.

Założenie spółki z o.o.

Czy jedna osoba może założyć spółkę zoo?

W dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób decyduje się na własny biznes i rozpoczęcie działalności gospodarczej, często pojawiają się pytania dotyczące form prawnych firmy. Jedną z nich jest spółka z o.o., która cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zoo) to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która daje możliwość uniknięcia osobistej odpowiedzialnośći za długi firmy. W przypadku problemów finansowych lub innych trudnych sytuacji firmowych, udziałowcy nie odpowiadają swoim majątkiem prywatnym – ich ryzyko jest ograniczone do wkładu wniesionego do spółki.

Założenie takiej spółki wymaga jednak co najmniej dwóch osób – muszą one posiadać minimum 5000 zł kapitału zakładowego oraz sporządzić akt notarialny zawierający umowę o utworzeniu tejże formy prawnej.

Ale czy istnieje możliwość stworzenia tego typu struktury przez pojedynczego przedsiębiorcę? Cóż… niestety nie ma na to prostej odpowiedzi.

Prawo polskie przewiduje bowiem taki scenariusz tylko dla jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA), która jednak ma zupełnie inną formę prawna. W tym przypadku, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Jednakże istnieje pewne rozwiązanie dla osób chcących prowadzić działalność w ramach spółki zoo jako jednoosobowa forma prawna – to tzw. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDEN UDZIAŁOWIEC (SPÓLKA „ONE-MAN”).

Spółka ta charakteryzuje się tym, że posiada tylko jednego udziałowca, który jest zarówno właścicielem jak i kierownikiem biznesu. Spółka takiego typu nie wymaga kapitału zakładowego powyżej 5000 zł oraz aktu notarialnego – wystarczy sporządzić umowę pomiędzy samym sobą a nowa firma będzie gotowa do startu.

Istotnym aspektem tej opcji jest fakt posiadania przez spółkę osobowości prawnej co oznacza m.in., że osoba fizyczna może mieć własny NIP i REGON wydawany na firmowe potrzeby.

Należy również wspomnieć o kilku ważnych obwarowaniach tego rodzaju struktury:

– Jedynie jeden człowiek decydujący w sprawach finansowych dotyczących całości biznesowej,
– Procedura utworzenia podmiotów takiej formy prawnej jest szybka i łatwa,
– Ograniczenie osobistej odpowiedzialności do wysokości wpłaconego kapitału zakładowego – czyli w przypadku problemów finansowych, przedsiębiorca nie ponosi ryzyka strat powyżej zainwestowanym środkom.

Podsumowując, jednoosobowa spółka zoo (tzw. „one-man”) to dobry sposób na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób chcących uniknąć indywidualnej odpowiedzialnośći za długi firmy ale też zachować kontrolę nad swoim biznesem. Dzięki temu rozwiązaniu można mieć własny NIP oraz REGON a także korzystać ze wszystkich podatkowych ulg dostępnych dla firm.

Warto jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach przy tworzeniu tego typu struktur – należy dokładnie przeanalizować sytuację rynkową, sporządzić merytoryczne umowy między samym sobą jak również zadbać o stały rozwój swojej działalności aby firma była rentowna i przynosząca satysfakcjonujące dochody.

Tak, jedna osoba może założyć spółkę zoo. Zachęcam do skorzystania z usług doradztwa biznesowego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury zakładania takiej spółki oraz wymaganych dokumentów i formalności. Zapraszam do odwiedzenia strony https://mamapyta.pl/ w celu znalezienia odpowiedzi na więcej pytań dotyczących prowadzenia własnego biznesu.

Link tag HTML: https://mamapyta.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here