Co nie podlega podatkowi u źródła?
Co nie podlega podatkowi u źródła?

Co nie podlega podatkowi u źródła?

Co nie podlega podatkowi u źródła?

Często, kiedy zarabiamy pieniądze z tytułu pracy lub usług wykonanych za granicą, spotykamy się z problemem opodatkowania tych dochodów. Nie wszystkie przychody jednak są obciążane daninami w kraju pochodzenia. W poniższym artykule omówimy to zagadnienie i przedstawimy listę dochodów zwolnionych od opodatkowania.

Rozumienie terminu „podatek u źródła”

Podatek u źródła jest formą opodatkowania stosowaną przez wiele państw na świecie. Polega on na pobieraniu pewnej części naszych dochodów już w momencie ich uzyskania, jeszcze przed przekazaniem nam pełnej kwoty wynagrodzenia czy honorarium.

Dochody objęte opoaktowaniem

Istnieje wiele rodzajów dochodu mogącego być objętym systemem (op)одаткування у джерелі). Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym:

Honoraria dla artystycznych występóœ za granicš

Jeśli jesteś artystą i wystawiasz swoje dzieła za granicą, to powinieneś wiedzieć, że honoraria otrzymane z tytułu tych występów nie podlegają opodatkowaniu u źródła. Działo się tak na mocy umowy międzynarodowej zawartej przez Twoje państwo z krajem odbywania się występów.

Emerytury i renty zagraniczne

Gdy osoba przebywa na emeryturze lub pobiera rentę poza granicami kraju zamieszkania, dochody te są zwolnione od podatku u źródła. Ważnym warunkiem jest jednak fakt opłacania składek emerytalno-rentowych do systemu danego kraju.

Działalność gospodarcza za granicš bez stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej (PE)

 • Prowadzenie firmy jako jednostki biznesowej,
  • Firma – co to właściwie znaczy?,
  • Przedsiębiorstwo jako organizacja

  Prowadzenie działalności gospodarczej,

   Działalność gospodarcza w świetle prawa podatkowego,,
   Jak zacząć prowadzić własną firmę?

   ,
   Rozpoczęcie działalności – krok po kroku.

  Kolejnym rodzajem dochodu zwolnionego od opodatkowania u źródła jest dochód osiągany przez polskiego przedsiębiorcę, który nie posiada stałego miejsca prowadzenia swojej firmy za granicą. Warunkiem jest brak tzw. Stałej Przedstawicielni Obcego Państwa (ang.Permanent Establishment – PE). Oznacza to, że jeśli Twoja firma działa tylko czasowo lub zdalnie w innym kraju bez posiadania fizycznego biura czy zakładu na terenie tego państwa, to twój przychód będzie zwolniony od danin tamtejszych.

  Inne typy dochodu objêtego opoaktowaniem u róźdla

  • Dochody
  • ,
   Wynagrodzenie za wynajem nieruchomości,

    Wynagrodzenie otrzymane z tytułu najmu,

    Podatek od dochodów osiąganych z nieruchomości.

    Oprócz wymienionych przykładów istnieje wiele innych rodzajów dochodu, które mogą być zwolnione od podatku u źródła. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i warto skonsultować się ze specjalistą ds. podatkowych lub prawnikiem w celu ustalenia własnej sytuacji finansowej.

    Zakończenie

    Podsumowując, nie wszystkie nasze dochody są obciążane daninami w kraju pochodzenia. Istnieją różne typy przychodów objętych systemem opodatkowania u źródła oraz takie, które go unikają na mocy umowy międzynarodowej lub innych regulacji prawnych. Ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi danego kraju i konsultacja ze specjalistą przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji finansowych czy biznesowych.

    </

    Wezwanie do działania:
    Sprawdź, co nie podlega opodatkowaniu u źródła! Dowiedz się więcej na stronie https://www.mamanapuszczy.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here